Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Wat zij zegt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt door bijvoorbeeld een reactie achter te laten. Gegevens zoals naam en e-mailadres worden louter gebruikt om reacties te kunnen modereren, spam te voorkomen en/of te kunnen reageren op een reactie en/of gestelde vraag.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voornaam, indien zelf ingevuld ook achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website (d.w.z. de pagina’s die je bezoekt)
 • Verzenden van een nieuwsbrief per e-mail

Wat zij zegt analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Mijn website/blog heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via mijn contactformulier, dan verwijder ik deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wat zij zegt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Watzijzegt.com maakt gebruik van cookies. Niets om je zorgen over te maken: een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je pc wordt opgeslagen. Zo kan het gebruik van dit blog worden geoptimaliseerd. Er worden geen privégegevens opgeslagen of gedeeld. Ook de social media buttons onderaan elk bericht maken gebruik van cookies.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je (door middel van een plugin) toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Liever geen cookies? Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Lees hier meer over het gebruik hoe Google gegevens gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wat zij zegt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar natasja[at]watzijzegt.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wat zij zegt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

Wat zij zegt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via natasja[at]watzijzegt.com.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Wat zij zegt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • WordPress.com & Jetpack: Wat zij zegt is een zogenaamde self-hosted WordPress blog. Hierbij wordt er ook gebruik gemaakt van de Jetpack-plugin zodat bezoekers o.a. reacties kunnen achterlaten, berichten kunnen liken en Wat zij zegt statistieken kan meten. Hierbij worden de datum, tijd en de opgevraagde pagina/url, informatie als de gebruikte browser, verwijzende website of zoektermen die gebruikt zijn geregistreerd. Dit gebeurt anoniem en kan niet via IP-adressen worden herleid naar individuele bezoekers.
 • Akismet: Ik gebruik de plugin Akismet (onder eigendom van Automattic) om reacties te scannen op spam. Data die in reactievelden wordt ingevuld — IP-adres, user agent, naam, emailadres, website, en reactie — worden doorgestuurd naar Akismet met als enige doel om spam vast te stellen. Gestuurde data wordt niet opgeslagen op de servers van Automattic.
  Post and post meta data associated with a user’s contact form submission. If Akismet is enabled on the site, the IP address and user agent originally submitted with the comment are synced, as well, as they are stored in post meta.
 • Google Analytics: Op deze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Wat zij zegt gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Ik maak gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor ik geen voorafgaande toestemming van je nodig heb voor gebruik van Google Analytics.
 • Social media cookies: Op deze website is het mogelijk om blogartikelen te delen op diverse social media kanalen waaronder Facebook, Pinterest en Twitter. Voor het functioneren van deze deelknoppen (of share buttons) wordt gebruik gemaakt van website-overschrijdende cookies – zodat de social media partij jou herkent op het moment dat jij een artikel en/of afbeelding wilt delen via social media. Deze cookies maken het mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van mijn website direct kunnen delen met vrienden en/of andere gebruikers.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijs ik je naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen; hier heeft Wat zij zegt geen invloed op.

Lees ook mijn disclaimer.